AXA CERT - solutii pentru o piata europeana!

Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020

SC AXA CERT SRL a implementat pe o perioada de 12 luni, incepand cu data de 19.08.2018, un proiect cu titlul DEZVOLTAREA DURABILA A LABORATORULUI AXA CERT”, Cod SMIS 110947 prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 -Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1A- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului este cresterea si diversificarea serviciilor de testare, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajului fata de productivitatea unui laborator similar din tarile membre ale UE. Obiectivul general a fost stabilit ca o necesitate a conformitatii produselor din sectorul de productie a materialelor pentru constructii din Romania.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Consolidarea prin inovare, diversificare si extindere a activitatii de testare prin adaugarea a cel putin 4 tipuri de încercari cum ar fi teste pentru: vitraje izolante cu argon, vitraje de securitate, fata de cortina, termosisteme ETICS
 2. Reducerea timpului de livrare a rapoartelor de încercare cu cel putin 10 %
 3. Cresterea productivitatii 20 % si minimizarea riscurilor de a obtine servicii neconforme
 4. Cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 5% si mentinerea imaginii companiei pe piata de profil
 5. Cresterea eficientei energetice cu minim 10% prin utilizarea de tehnologii invovative integrate cu consum mic de energie.
 6. Mentinerea si cresterea locurilor de munca cu cel putin 1 loc permanent.

Rezultatele proiectului:

 1. Asigurarea satisfactiei clientilor fata de necesitatile acestora cum ar fi :
 • teste pentru conformitatea vitrajelor izolante umplute cu argon
 • teste specifice vitraje securizate si vitraje de securitate pentru fragmentare, tensiune in sticla, planeitate, determinare strat emailare, duritate
 • teste pentru elemente de vitraje izolante (aderenta, etanseitate, factor umiditate, punct roua)
 • teste specifice vitraje securizate si vitraje de securitate (impact cu un pendul, rezistenta efractie)
 • teste specifice termosistemelor ETICS (tractiune, forfecare, aderenta strat suport, compresiune, planeitate, determinare dimensionala x,y,z.etc, aprinzabilitate)
 1. Dezvoltarea unui sector inedit în bransa laboratoarelor din România, care va conduce la marirea portofoliului de clienti cu cel putin 15 %
 2. Imbunatatirea si extinderea treptata si continua a calitatii si diversitatii serviciilor de testare, respectiv modul de prestare a acestuia cu forta de munca specializata si echipamente performante

 

Proiectul este implementat in Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, cu o valoare totala de 838,092.99 RON din care finantarea nerambursabila este in valoare de 562,751.58 RON, din care 478,338.84 RON reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 84,412.74 RON valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul National.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional  2014 - 2020
© AXA CERT